Nieuwsbrief 2018-01: NIEUWS UIT OOSTWOLD B&W bezoek Oostwold, ondanks veel informatie, matige opkomst

Op 23 mei heeft het college van burgemeester en wethouders van Leek een bezoek gebracht aan Oostwold. Normaliter bezoekt het college eens per twee jaar ieder dorp en wijk in de gemeente. Het laatste bezoek was dan ook relatief kort geleden (september 2017), maar in het kader van de gemeentelijke herindeling was dit dus een extra rondje.

Evert van Vliet kaartte namens Stichting Dorpshuis Oostwold diverse zaken aan die in 2017 waren besproken. Over veel punten werd soms al jaren gesproken, maar er lijkt nu echt schot in te zitten.

  • Zo komt er dit jaar nog een voetpad die de Borglaan verbindt met de Gaveborg. Dit zal achter de begraafplaats langs lopen en is een mooie, veilige weg, met name voor kinderen.
  • Verder komt er een inrijverbod voor vrachtverkeer in de Ericalaan. Er is nu grote overlast van vrachtverkeer vanuit de richting Leek, omdat de chauffeurs door hun navigatiesysteem langs de kortste route naar het industriegebied worden geleid – en deze voert dwars door het woongebied.
  • Ook is een onderzoek ingesteld naar de slechte werking van riolering en afwatering in het gebied Kerkeweg/Gave.
  • Wat betreft de Fietsroute Plus stelt gemeente Leek alles in het werk om deze langs de noordzijde aangelegd te krijgen, dus ook over de Zonnewal. Helaas is de gemeente niet de enige belanghebbende partij, maar ze begrijpen de wens van Oostwold volledig. De beslissing hierover valt op korte termijn.

We concluderen dan ook dat het college van B&W zoveel mogelijk open eindjes heeft afgerond, dus dat is zeer positief. Wel is het jammer dat slechts zéér weinig mensen uit Oostwold gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging van B&W. We weten zeker dat er dingen in Oostwold spelen die nu niet op de radar staan. Een persoonlijk bezoek van B&W is natuurlijk een uitgelezen kans om dit bij de gemeente onder de aandacht te brengen.